Nyheder

 
Ansøgningsskema til FODBOLD FOR ALLE.

Tryk på feltet i toppen, for at åbne skemaet til FODBOLD FOR ALLE. 

Send evt. mail for at få et ansøgningsskema tilsendt.

Mail: kontoret@vorupfb.dk

 

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelses mødet 2/2 2016:
På mødet blev følgende besluttet:
Igen i år vil Vennerne gennemføre lotteri – der alle år har givet et fornuftigt overskud til afdelingerne.
Det succesfulde Skt. Hans arrangement ved Dammen i Vorup, gentages naturligvis i 2016. Forslag til programmet modtages meget gerne.

Vennerne råder over 2 toiletvogne, som man gerne vil begynde at leje ud. Kender du nogen – eller er du – interesseret i at høre nærmere herom? Henvend dig blot til formand Torben Overgaard på tofrugt@mail.dk

Vorup FB Fodboldvenner